بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

کلیدواژه‌ها