تنش قطع آبیاری و محلول پاشی با اسید هیومیک وعصاره جلبک بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان وپرولین در سورگوم علوفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ گروه کشاورزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه؛ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

3 عضو هیات علمی دانشگاه؛ گروه کشاورزی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

کلیدواژه‌ها