کاهش آثار منفی تنش خشکی در نخود با کاربرد اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد

2 استادیار داشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد دامغان

4 استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

کلیدواژه‌ها