بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر انتقال مجدد؛ فتوسنتز جاری و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اراک

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ازاد اسلامی؛ واحد کرج

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد شهرری

کلیدواژه‌ها