بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات بر عملکرد سینگل کراس 704 ذرت تحت شرایط تنش کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرمانشاه

2 فارغ التحصیل رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

کلیدواژه‌ها