کلیدواژه‌ها = بلاست برگ
اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 63-77

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ سید وحید علوی؛ عباس قنبری مالیدره