کلیدواژه‌ها = خصوصیات مورفولوژیکی
اثر تنش خشکی بر اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی توده های بومی گیاه بابونه ایران در شرایط آبیاری با زه آب فاضلاب خانگی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 47-55

تورج رحیمی؛ حسین حسن پور درویشی؛ توحید نورالوندی؛ حمید مظفری


بررسی تحمل به تنش خشکی در لاینها و ارقام گندم نان با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 39-50

نسیبه سلطانی نژاد؛ منوچهر خدارحمی؛ محمدرضا جلال کمالی؛ اسلام مجیدی هروان؛ غلامحسین احمدی