کلیدواژه‌ها = تنش گرمایی
بررسی اثر تنش گرمایی آخرفصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 61-72

رضا امیریان؛ احمد آئین؛ غلامرضا افشار