کلیدواژه‌ها = خشکاننده پاراکوات
بررسی اثر مصرف پاراکوات در مرحله پرشدن دانه بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در تاریخ های مختلف کاشت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 47-59

مهرداد جیلانی؛ جهانفر دانشیان؛ محمد ربیعی